Csobó-Bozzay Anna
klinikai szakpszichológus


Minden lélekben van egy kis szivárvány,
Kis csapóhíd, amelyet lebocsát,
Hogy egy más lélek átjöhessen rajta, –
Ennek a hídnak hídpillére nincsen,
Ezt a hidacskát csak az Isten tartja.
Az Isten, aki a szívekbe lát.

Reményik Sándor

Fotó: Dr. Timár József

Csobó-Bozzay Anna

Rólam

Klinikai szakpszichológus vagyok, pszichodráma vezető, integratív szemléletben , relaxációs – imaginatív technikákkal , a festés és képzőművészet adta kifejezés lehetőségét is integrálva szeretek dolgozni. Úgy tapasztaltam, hogy a nonverbális és verbális módszerek együtt nagyon hatékonyak.

Korábban kórházban (2008-2014) , krízis- és pszichiátriai osztályon dolgoztam, kísértem egyéni folyamatokat. Vezettem kis illetve nagy létszámú csoportokat. Emellett egyéni tanácsadást és pszichodráma csoportokat , idősgondozóknak szupervíziós csoportokat tartottam.

Ezekben a közegekben sokféle tragédiával, hősies megküzdéssel, jószivű, megtört emberekkel találkoztam, sok megható, felemelő átalakulásnak lehettem a kísérője. Nagyon inspiráló volt minden találkozás, gyógyulás, aminek részese lehettem. Sokszor járt át hálaérzet, az élet valódi csodái iránti ámulat, tisztelet és hála . A reménytelenségben szeretettel feléleszteni , felébreszteni új erőket, hitet adni a változáshoz, megnevettetni, lelkesíteni vagy csupán támogató jelenléttel kísérni valakit, aki épp szenved, vagy valakit, aki belső útjait fürkészi, hogy kiteljesedettebb , boldogabb legyen, számomra a legszebb hivatást jelenti.

Mindig érdekeltek új utak, a szimbólumok, az álmok világa, imaginatív terápiák, művészetterápia.
Foglalkoztat az ember tágabb világban betöltött helye, önértelmezése, legyen az transzgenerációs vagy transzcendens irány.

Úgy érzem, hogy az ember teljességéhez, egészségéhez, öndefiníciójához elkerülhetetlen a transzcendenssel való kapcsolat keresése, megélése. Hiszem, hogy gyógyító erőket tudunk meríteni, ha életünkre egy spirituális perspektívából tekintünk, sőt hogy minden krízis vagy keresési folyamat végén kikerülhetetlenül felmerülnek ezek a hitbéli kérdések.

Gyermekeim születése új dimenziót nyitott meg minden szinten az életemben, mind a testtudat, a fájdalom, szeretet és az emberi határok megtapasztalását tekintve. Ebben az életszakaszomban új inspirációkra hallgatva főként kismamák , édesanyák felé fordultam, várandósok és édesanyák lelki támogatásával foglalkozom.

Saját önismereti utamon összesen 12 év egyéni terápiás folyamatot és a pszichodráma csoportos önismereti és képzési éveit tudhatom magam mögött. Ezekben az években Dr. Molnár Károly, Dr. Rapcsányi Éva, Daubner Eszter, Dr. Daubner Béla, Dr. Vikár András, Falvai Rita kísértek utamon. Emellett sokat köszönhetek a családállításnak, kineziológiai oldásoknak, spirituális szemléletű tanítóknak, előadóknak, családomnak, férjemnek, gyermekeimnek, barátaimnak,s mindazoknak, akik inspiráltak, fejlődésre készettek.

TANULMÁNYOK

2021.02: Metamprphoses Meseterápiás Egyesület, Metamorphoses Meseterápiás
módszer képzés, Dr. Boldizsár Ildikó

2010-2014: DOTE, Debreceni  Orvostudományi Egyetem, Klinikai Szakpszichológus

2002-2007 Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet

SZAKMAI KÉPZÉSEK

2003 University of California, San Diego, USA, School of Medicine, Institute of Psychiatry, Addictology Training Centre – Budapesti képzése

„A kábítószerfogyasztók kezelésbe való elterelése-felmérési módszerek” nemzetközi szemináriuma, interaktív angol nyelvű képzés, amely a szerfüggő és a pszichopata személyiség kezeléséről, hátteréről bővítette ismereteimet

2005 Psidium kft- Facet5 személyiség profil tréning: munkahelyi személyiségértékelő rendszer használata, kiértékelés és visszajelzés

2006 Kapcsolat Alapítvány: Kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning

50 órás intenzív szakasz, elméleti és gyakorlati ismeretek; Közvetítéssel lebonyolított közös megegyezés a vitás ügyfelek között, lényegében konfliktuskezelés egy harmadik fél bevonásával, tárgyalástechnikai ismereteket sajátítottam el a gyakorlatban.

SZAKIRÁNYÚ PSZICHOTERÁPIÁS MÓDSZEREK, TECHNIKÁK

2012-2015: Pszichoszófia tanulmányok oktató: Yehada Taggar

2011 Magyart Pszichodráma Egyesület- Pszichodráma Felsőfokú csoport
képesítés: Pszichodráma vezető

2008-2009 Magyar Pszichodráma Egyesület– Pszichodráma asszistensi csoport (vezetők: Daubner Béla, Csúsz Klára)

2006-2007 Integratív Pszichoterápiás Egyesület (vezetők: Dr. Daubner Béla, Dr. Bíró Gyula)
Leuner- féle Katatím imaginációs pszichoterápiás módszer és NLP (Neurplingvisztikus programozás) képzés.

2004-2007 Magyar Pszichodráma Egyesület- Pszichodráma önismereti csoport

2004 Transznacionális Fókuszolás és Szupervíziós Központ:
Fókuszterápia Alapszintű (Fókuszolás 1, 2 tanfolyam) képzés

2007 Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület
TA 101-es kurzus (EATA Európai Tranzakcióanalitikus Egyesület) Kommunikációelméleti ismeretek a gyakorlatban, amelynek lényege a verbális és nonverbális üzenetek tartalmi és viszonyszint szerinti kódolása