Csoportos foglalkozások


Különböző tematikájú csoportémények közelebb vihetnek örömteli, felszabadult kapcsolatok kialakításához, kapcsolataink megőrzéséhez.

“A cselekvés iránti szeretetben élni és a másik akaratát megértve őt élni hagyni, ez a szabad ember alapelve.”

Rudolf Steiner

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Hová a mélyből kibukkan fejed
S a szépség minden gazdagsága, fénye
Megáldja két csodálkozó szemed,
Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok
S megnyitod szíved, mint egy ablakot.

Reményik Sándor

Fotó: Dr. Timár József

A közösségi élmény és a közösségi kapcsolatokon keresztüli önismereti ébredés nagyon építő és nélkülözhetetlen mindennapjainkban, hiszen az ember társas lény. A magány, elszigeteltség éppoly terhes és megbetegítő, mint ha kapcsolataink konfliktusosak. Ezen a tengelyen hamar változhatunk, ha más emberekkel, csoportban kívánjuk megdolgozni elakadásainkat, feloldahatjuk szorongásainkat, megszabadulhatunk a múltból hozott hiedelmeinktől, átalakíthatjuk az önmagunkról kialakított képet, ami jócskán meghatározza, hogyan vagyunk jelen a kapcsolatainkban.

Különböző tematikájú csoportémények közelebb vihetnek örömteli, felszabadult kapcsolatok kialakításához, kapcsolataink megőrzéséhez.

Szupervíziós csoportot, cégeknek szóló tréninget és önismereti csoportokat is szívesen tartok. Csoportjaimat integratív szemléletben, több módszerre építve dolgozom ki az igények ek megfelelően.

A pszichodráma módszeréről

A pszichodráma módszerét Jacob Levi Moreno a század első felében dolgozta ki. Ez egy akcióelvű, cselekvésközpontú, tüneti- és feltáró jellegű csoportpszichoterápiás módszer, melyet Magyarországon Mérei Ferenc honosított meg az 1970-es évek elején. Azóta számos területen alkalmazott módszer, egyéni és közösségi problémák tisztázására, feloldására egyaránt ajánlott.

A pszichodráma játékban megjelenik az egyén belső világa, mely befolyásolja viselkedését és kapcsolatait.

A játék színpadára felkerül a személyes kapcsolatok hálózata, érzések, amelyekkel éppen dolgozni szeretnénk. Mindeközben a vezetői intervenciók segítik, hogy megszülessenek azok a fontos felismerések, melyek révén szabadabbá, együttérzőbbé és nyitottabbá válhat életében, kapcsolataiban. A csoport biztonságos erőterében, a csoport megtartó erejét átélve megértheti tudattalan motivációit, szükségleteit, és átélheti mély, akár szavakba nem önthető érzéseit, így játékos formában nyerhetnek megoldást konfliktusai, új módon reagálhat elakadt élethelyzeteire. A folyamat során növekvő tudatossága és fejlődő kreativitása révén új készségekkel gyarapodhat, amellyel a mindennapokban hatékonyabb működést érhetünk el.

Menete:

• Nyitókör: minden résztvevő elmondhatja milyen érzésekkel van jelen a csoportban, van –e témája, amivel dolgozni szeretne. A csoport későbbi szakaszában a találkozások között megosztják egymással, hogyan ment bennük tovább az önismereti folyamat.

• Warming up/ bemelegítés: általában mozgásos bemelegítő játék, amely segíti a csoporttagok egymásra illetve a saját témára hangolódását.

• Egyéni és csopotjátékok

• Zárókör: minden résztvevő elmondhatja, hogyan élte meg a napot, milyen érzésekkel és felismerésekkel távozik.

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

A pszichodráma egy csoportos önismereti és egyben terápiás módszer, mély önfeltáró technika, amellyel növelheti tudatosságát, megerősítheti belső erőforrásait, kreatív és spontán megoldási készségét fejlesztheti. Olyan tükör, amelyben mások segítségével, egy olyan biztonságos légkörben tekinthet rá problémáira, amely főként a cselekvésre, akcióra épít és a változásra koncentrál. Magánéleti és munkavállalói területen egyaránt szeretnénk ajánlani ezt a szolgáltatásunkat.

Női Csoport

Női szerepszemélyiség és szereprepertoár fejlesztő önismereti csoportot olyan nők számára ajánlom, akik szeretnének közelebbi és tudatosabb kapcsolatba kerülni női energiáikkal, szeretnék felfedezni a női archetípusok misztikumát és tenni szeretnének azért, hogy a női szerepek mindegyikében kiteljesedve, azokra felkészülve boldogan élhessék meg nőiességüket, örömteli kapcsolódást alakítsanak ki saját benső női lényegükkel. A csoport folyamán főként a pszichodráma és a művészetterápia módszerére építünk, kiegészítve tánc- és mozgáselemekkel, merítve a szabad önkifejezés többféle formájából.

CÉGEK SZÁMÁRA

Céges tréningeket más terapeutákkal együttműködve vezetek.

Cégek számára komplex, a pszichodráma eszköztárára építő és hosszú évek tapasztalatai alapján kipróbált ötleteket, módszereket integráltan használva ajánlunk egyéni igények alapján egyeztetett fókuszproblémára, készségfejlesztésre, személyiségfejlesztésre, közösségformálásra, üzleti coaching tréninget. Egyéni fókuszprobléma lehet üzleti konfliktusok, elakadások megoldása, személyi tanácsadás, akár munkahelyen belül a csapatmunkát akadályozó személyi ellentétek feloldása, rejtett viszonyok- ellenérzések elsimítása- célunk mindenképp a változások előremozdítása, katalizálása. Egyéni konzultációs lehetőséget ajánlunk, amennyiben vezetői krízisbe, szerepkonfliktusba került. Proaktív, multidiszciplináris módszereinkkel a kapcsolat-, konfliktus- és probléma megoldási eredményesség érzékelhető javítását tesszük lehetővé. Igény szerint minden résztvevő számára konkrét, személyes visszajelzést adunk, segítve erősségei kibontakoztatását.